Spring 2018 Ready-to-wear

Peter Jensen

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Jensen
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Peter Jensen

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS