Resort 2017

Peter Dundas

31/05/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Dundas
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Roberto Cavalli

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS