Spring 2017 Ready-to-Wear

Peter Dundas

22/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Dundas
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS