Resort 2017

Peter Copping

19/05/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Copping
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Oscar de la Renta

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS