Spring 2018 Ready-to-wear

Pamella Roland

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Pamella Roland
Nhiếp ảnh:
Edward James/ Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS