Spring 2018 Ready-to-wear

Pamela Skaist-Levy và Gela Nash-Taylor

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Pamela Skaist-Levy và Gela Nash-Taylor
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Pam & Gela

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS