Pre-Fall 2018

Osman Yousefzada

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Osman Yousefzada
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Osman

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS