Pre-Fall 2018

Nina Ricci

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Nina Ricci
Nhiếp ảnh:
Estelle Hanania

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS