Đông 2013

Nét kiêu sa

10/12/2013

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Phương Trang
Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Minh Lộc
Người mẫu:
Trương Nhi
x

ALL SEASONS