Hè 2014

Nắng Sài Gòn

22/04/2014

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Lê Phương
Người mẫu:
MC Thúy Hạnh
x

ALL SEASONS