Spring 2018 Ready-to-wear

Monica Paolini và Sean Monahan

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Monica Paolini và Sean Monahan
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Sea

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS