Resort 2018

Mirko Fontana và Diego Marquez

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Mirko Fontana và Diego Marquez
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Dondup

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS