Spring 2017 Ready-to-Wear

Mirko Fontana, Diego Marquez

24/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Mirko Fontana, Diego Marquez
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS