Spring 2018 Ready-to-wear

Mark Badgley và James Mischka

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Mark Badgley và James Mischka
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS