Pre-Fall 2018

Mark Badgley và James Mischka

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Mark Badgley và James Mischka
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Badgley Mischka

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS