Fall 2107 Couture

Maria Grazia Chiuri

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Maria Grazia Chiuri
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS