Spring 2018 Ready-to-wear

Marcia Patmos

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marcia Patmos
Nhiếp ảnh:
Courtesy of M.Patmos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS