Spring 2018 Ready-to-wear

Marc Jacobs

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marc Jacobs
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS