Spring 2017 Ready-to-Wear

Manuela Mariotti

25/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Manuela Mariotti
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Dondup

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS