Resort 2017

Lubov Azria

27/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Lubov Azria
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Hervé Léger by Max Azria

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS