Spring 2018 Ready-to-wear

Louis Terline và Jeff Madalena

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Louis Terline và Jeff Madalena
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Oak

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS