Resort 2017

Liya Kebede

23/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Liya Kebede
Nhiếp ảnh:
Courtesy of LemLem

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS