Resort 2017

Lisa Kulson

14/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Lisa Kulson
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Theory

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS