Spring 2018 Ready-to-wear

Laura Vassar và Kris Brock 

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Laura Vassar và Kris Brock 
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS