Spring 2017 Ready-to-Wear

Kym Ellery

04/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kym Ellery
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS