Pre-Fall 2018

Kristopher Brock và Laura Vassar

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kristopher Brock và Laura Vassar
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Brock Collection

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS