Spring 2017 Ready-to-Wear

Kimora Lee Simmons

15/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kimora Lee Simmons
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Kimora Lee Simmons

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS