Spring 2018 Ready-to-wear

Kimora Lee Simmons

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kimora Lee Simmons
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Kimora Lee Simmons

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS