Xuân Hè 2014

Kiêu sa sắc màu

25/03/2014

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Ne Phạm
Người mẫu:
Cẩm Lynh
x

ALL SEASONS