Spring 2018 Ready-to-wear

Kendall and Kylie Jenner

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Kendall and Kylie Jenner
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Kendall + Kylie

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS