Spring 2017 Ready-to-Wear

Karen Walker

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Karen Walker
Nhiếp ảnh:
© aaron burgess

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS