Spring 2017 Ready-to-Wear

Junya Watanabe

01/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Junya Watanabe
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS