Spring 2017 Ready-to-Wear

Julien Macdonald

17/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Julien Macdonald
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS