Spring 2017 Ready-to-Wear

Julien David

23/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Julien David
Nhiếp ảnh:
Alessandro Garofalo

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS