Resort 2018

Julie de Libran

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Julie de Libran
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Sonia Rykiel

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS