Spring 2017 Ready-to-Wear

Jonny Johansson

02/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jonny Johansson
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS