Spring 2017 Ready-to-Wear

Jonathan Saunders

10/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jonathan Saunders
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Diane Von Furstenberg

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS