Spring 2017 Ready-to-Wear

Jonathan Anderson

18/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jonathan Anderson
Nhiếp ảnh:
Alessandro Garofalo
Người mẫu:
Carolin

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS