Spring 2017 Ready-to-Wear

John Galliano

28/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
John Galliano
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS