Fall 2107 Couture

John Galliano

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
John Galliano
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS