Spring 2018 Ready-to-wear

Ji Oh

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ji Oh
Nhiếp ảnh:
Jai Odell / Courtesy of Ji Oh

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS