Spring 2017 Ready-to-Wear

Jenni Kayne

13/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jenni Kayne
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Lauren Ross

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS