Spring 2017 Ready-to-Wear

Jean Touitou

02/10/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jean Touitou
Nhiếp ảnh:
Courtesy of A.P.C.

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS