Resort 2017

Jason Wu

09/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jason Wu
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Hugo Boss

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS