Spring 2017 Ready-to-Wear

Jason Wu

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jason Wu
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS