Spring 2018 Ready-to-wear

Jason Wu

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jason Wu
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Jason wu

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS