Pre-Fall 2018

Jason Wu

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jason Wu
Nhiếp ảnh:
Courtesy of GREY Jason Wu

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS