Spring 2018 Ready-to-wear

Jamie Mizrahi

10/11/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jamie Mizrahi
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Juicy Couture

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS