Spring 2017 Ready-to-Wear

Jade Lai

09/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jade Lai
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS