Spring 2017 Ready-to-Wear

Jackie Lee

22/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jackie Lee
Nhiếp ảnh:
Courtesy of J. JS Lee

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS